Κυριακή, 29 Μαρτίου 2015

"Stealth" 2015


 
 
"A moment of nothing" 2014 video still. 
 
 
 
video
 
 
 
 

"Camping Tent", 2014,  mylar foil, 310 x 85 x 77 cm
 
"Exuvia", 2014,  mylar foil, 78 x 30 x 127 cm
 
Terrain 1 & Terrain 2, 2014,  plaster on iron shelf.

Terrain 3 & Terrain 4, 2014, plaster on iron shelf.
 
                                          Terrain 3 & Terrain 4,  with metallic constellations 2014.
 
Torso, 2014,  mylar foil metallic construction
and mixed media drawing, 48 x 40 x 50 cm
 
 
 

 
 

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

«Διπλώνοντας τον Χώρο διπλώνοντας το Χρόνο στη Μεγάλη Άρκτο» 2014

“Folding Space folding Time in Ursa Major 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Διπλώνοντας τον Χώρο διπλώνοντας το Χρόνο στη Μεγάλη Άρκτο»
  Ψηφιακές εκτυπώσεις σε Α4, μπρούντζος. 2014

“Folding Space folding Time in Ursa Major
  A4 digital prints, bronze 2014
 
 

 

Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

"Ζήτημα Πίστης" / "Question of Faith" 2013
 
 
 
 
"Τόπος" 1 / 2 / 3 / 4 Μολύβι σε χαρτί 29 Χ 42 cm. 2011.
                                             Τέσσερα από δεκαέξι σχέδια.
 
 
 
"Manual book"  40X 50 X 11 cm 2013. Οπλισμένο σκυρόδεμα.
 
 
 
 
 
"Ελάχιστοι τόποι" Βίντεο εγκτάσταση με δύο προβολές 2012
 
 
 
 
 
Video stills
 
 
                                                                 "Τόποι 1/ 2/3/4. 2012 
                                              Λευκό καρμπόν σε μαύρο χαρτί 63 X 46 cm.
                                              Τέσσερα από δεκαέξι σχέδια 
 
                                               'Τόποι" 1 / 2 / 3 / 4,  2012.
                                  Μολύβι σε μιλιμετρέ χαρτί 29 Χ 21 cm.
                                  Τέσσερα από δεκαέξι σχέδια
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  

Κυριακή, 25 Μαρτίου 2012

"Manual Book" 2012

                                 Landscape #1,2,3,4 plaster.

Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011